Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Μεγάλη Δαιμονική-Παγανιστική Λατρεία τελείται στην Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο