Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Λιβύη: « Ισλαμιστική αστυνομία » περιπολεί τους δρόμους της Σύρτης