Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΧΤΎΠΗΣΕ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΠΆΕΙ ΣΕ ΣΥΝΑΥΛΊΑ, ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΊΑ – ΈΝΑΣ ΝΕΚΡΌΣ