Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΚΆΤΙ ΤΡΈΜΟΥΛΑ Η ΠΥΡΑΜΙΔΟΥ, ΤΟ ΚΆΨΙΜΟ ΠΛΗΣΙΆΖΕΙ