Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.