Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Το γήινο μαγνητικό πεδίο καταρρέει και οι πόλοι είναι έτοιμοι να αναστραφούν! (βίντεο)