Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Εργοστάσιο κλώνων στην Κίνα «έτοιμο να αντιγράψει και ανθρώπους»