Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Ενδιαφέρον: Ετοιμάζουν το «SKA», το CERN της Αστρονομίας για παγκόσμια χρήση