Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΝΟΜΟΣ