Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Διορθώνει το ΑΠΕ για την επίθεση στην Φιλανδία