Κεντρικη STRANGER-VOICE Biofabrication, ηθική εξέλιξη; ή όχι;