Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ 72 (+ 21) νέοι ισχυροί ραδιοπαλμοί από το βαθύ διάστημα