Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ 5G: Ένα τεράστιο πείραμα για την ανθρώπινη υγεία; Πρώτα τα ποντίκια – περισσότεροι πύργοι – Γυναίκες, παιδιά και μέλισσες