Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Η ποιότητα της ζωής σου εξαρτάται από το πώς βιώνεις το παρόν