Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Η Αίσθηση του Κενού Μέσα Μας …