Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Φιλιώνοντας με τον Πόνο. Ηχητικός Διαλογισμός …