Kατοχικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  Το να συνεχίζεις κόντρα στο ρεύμα της υποδούλωσης χρειάζεται υποστήριξη ..σας ευχαριστούμε για οτι μας προσφέρετε....

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Έχεις λίγες μέρες να τα κάνεις κτήμα σου ! Να κάνεις την ψυχή σου έτοιμη!

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις: Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013 At Τετάρτη, Μαρτίου 13, 2013 Και μέχρι τωρα έχει13 σχόλια.

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό)

Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)

Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)

Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)

Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)

Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)

Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)

Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους)

Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου)

Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)

Φιλίαν αγάπα(Να αγαπάς τη φιλία)

Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)

Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)

Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)

Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή)

Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)

Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)

Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)

Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής)

Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)

Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη)

Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)

Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις)

Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)

Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)

Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)

Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)

Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)

Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο)

Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)

Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)

Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)

Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)

Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις)

Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)

Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)

Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)

Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη)

Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)

Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)

Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα)

Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)

Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια)

Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς)

Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή)

Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)

Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)

Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα)

Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)

Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)

Ύβριν αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)

Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)

Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας)

Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία)

Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)

Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)

Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)

Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)

Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος)

Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)

Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)

Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)

Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)

Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)

Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)

Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)

Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)

Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)

Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα)

Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)

Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας)

Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)

Ευφημίαν άσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)

Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)

Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)

Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)

Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)

Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)

Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)

Πρεσβύτερον αιδού (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)

Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)

Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)

Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)

Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)

Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)

Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)

Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς)

Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)

Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)

Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)


STRANGER ...Θα τα πουμε απεναντι...

Σου άρεσε; Παρακαλώ μοιρασε το χρησιμοποιώντας το παρακάτω λινκ...και μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουτακί στα σχόλια ωστε να ενημερώνεσαι με υπενθυμίσεις για τα νέα σχόλια ..


Μην' ξεχάσεις να διαβάσεις ακόμα...


13 σχόλια :

 1. Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΕΙ ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο STRANGER. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΠΛΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ...


  ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι εννοείς "έχω" λίγο χρόνο να τα μάθω; Τι πρόκειται να ξεσπάσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι εννοείς "έχω" λίγο χρόνο να τα μάθω; Τι πρόκειται να ξεσπάσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΣΤΡΕΙΝΤΖΕΡ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΛΟΙΠΟΝ , Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΥΝ . ΤΥΧΗ ΚΑΛΗ ΚΙ ΑΓΑΘΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να τα πουμε απεναντι,αλλα να αποδοθει πρωτα δικαιοσυνη εδω και μετα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ... SEE YOU LATER ΧΡΦΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η ιστορία επαναλαμβάνεται...
  Δίκαια και καλά όσα λέγονται, δεν αμφισβητείται αυτό.
  Όταν η πνευματικότητα γίνεται παζάρι διαστρεβλώνεται το ωραίο
  και γίνεται άσχημο.
  Ο Χριστός έκανε άνω-κάτω το παζαράκι που είχε στηθεί έξω από τον
  Ναό και ενόχλησε, τελικά τον σταύρωσαν.
  Ο θάνατος του Αίσωπου έχει σχέση με τους Δελφούς, ψάξτε το.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μπράβοοοοο ρε stranger... αυτά να βγάζεις να αγαλλιάζει η ψυχή και το πνεύμα του Έλληνα.
  Οι γενικές ειδήσεις είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά τα παραγγέλματα και τους συμπαντικούς νόμους όπως δόθηκαν από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο.

  Όλα αυτά βέβαια πρέπει να εφαρμόζονται συνειδητά και όχι μηχανικά. Πρέπει να δαμάσουμε την οργή και να ξαναδώσουμε το ΦΩΣ.

  Καλή αντάμωση και από εμένα λοιπόν.... Θα προσπαθήσω να βρεθώ και εγώ απέναντι.

  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καμιά εκπομπούλα πότε θα κάνεις.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 13 Μαρτίου 2013 - 1:07 π.μ.

  Βρε άνθρωπε.... ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ??? Τώρα ρωτάς και εσύ τι πρόκειτε να ξεσπάσει;;
  Ξεκίνα με το άρθρο που είναι πάνω πάνω με τίτλο: "βλέπω το Καμπούμ να έρχεται......" γιατί έχει συγκεντρώσει όλα τα τελευταία θέματα που συζητιούνται και "δείχνουν" γεγονότα και έπειτα πήγαινε στο "stranger voice" και διάβασε όλα τα άρθρα του τελευταίου τριμήνου.

  Κάνε και καμμιά δουλειά μόνος σου...... δεν έχουμε χρόνο λέμε

  Θεότρελη (ήμουνα που ήμουνα με αποκάνατε εδώ μέσα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. δε μου λε ρε φίλε... αν οι γονείς σου σε βίαζαν σέβου;;; αν ο θεός "σας" σε βίαζε σέβου;
  αν σε ατύχημα σκότωσες άνθρωπο να μην είσαι λυπημένος στο θάνατο... εσύ τώρα δηλαδή θες να αντικαταστήσεις το ένα πλαίσιο ελέγχου, το ένα command set με άλλο command set ήτοι σαν τους απατεώνες στο μάτριξ να "κάνετε εκεχειρία" με τις μηχανές για να ζήσει η σιών... τα παραγγέλματα είναι για τους δούλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πες την σκέψη σου: