Kατοχικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  Το να συνεχίζεις κόντρα στο ρεύμα της υποδούλωσης χρειάζεται υποστήριξη ..σας ευχαριστούμε για οτι μας προσφέρετε....

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Σεμυόν Κιρλιάν - Αύρα - Αστρικό σώμα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις: Σάββατο, 2 Απριλίου 2011 At Σάββατο, Απριλίου 02, 2011 Και μέχρι τωρα έχειΔεν υπάρχουν σχόλια.
Το 1939 ένος Ρωσσος μηχανικός, ο Σεμυόν Κιρλιάν, διόρθωνε ένα μηχανημα ήλεκτροθεραπείας σέ ένα έρευνητικο έργαστήριο στήν πολη Κρασνοντάρ τής Ουκρανίας. Τυχαία πλησίασε το χέρι του πολύ κοντά σέ ένα ήλεκτροφόρο ήλεκτροδιο. Το σοκ που δοκίμασε συνοδευόταν από μια ζωηρή φωτεινή λάμψη που προκλήθηκε από μια μεγάλη σπίθα του ήλεκτρισμού. Αυτό του κίνησε τήν περιέργεια και αναρωτήθηκε τί θα συνέβαινε αν ανάμεσα στή σπίθα καί το χέρι του τοποθετούσε ένα υλικό ευαίσθητο στο φως. Βάζοντας το χέρι του πίσω απο ένα χαρτί ευαισθητοποιημένο στο φως, ο Κιρλιάν ανακάλυψε, όταν έμφανισε το φίλμ, ότι γύρω από το δάχτυλο του υπήρχαν περίεργες φωτεινές ακτίνες. Όταν τίς έξέτασε από κοντά, ο Κιρλιάν πρόσεξε ότι κάθε έκπομπή ακτίνων είχε διαφορετικό σχήμα ακτινοβολίας.

Γοητευμένος από τήν «ανακαλυψή» του αυτή ο Κιρλιάν έστησε ένα έργαστήριο μέσα στο μικρό διαμέρισμά του που το αποτελούσαν δύο δωμάτια καί περνούσε όλο τον ελεύθερο χρόνο του έρευνώντας το φαινόμενο. Ή έρευνα του Κιρλιάν πάνω στή φωτογράφιση μέ υψηλή ταση ρευματος που ακολούθησε τα έπομενα 40 χρόνια οδήγησε σέ έντονες έπιστημονικές υποθέσεις καί συζητήσεις, και τον ίσχυρισμο ορισμένων οτι οί παράξενες φωτεινές ακτίνες που πορουσιάζονταν στο φίλμ του Κιρλιάν αποδείκνυαν τήν ύπαρξη του λεγόμενου "αστρικού σὡματος".

Ήταν άραγε ή είκόνα που κατόρθωσε να φωτογραφίσει ο Κιρλιάν η είκονα του "αστρικού σωματος"; Πολλοί το πιστεύουν. Άλλά προς το παρόν δέν υπάρχει τίποτα βέβαιο για το τί προκαλεί τή ζωηρή ακτινοβολία που περιβάλλει τα χέρια, τα πόδια, τα φύλλα τῶν φυτῶν καί των άλλων αντικειμένων όταν φωτογραφηθούν μέ τήν τεχνική του Κιρλιάν. Στήν προγματικότητα, τα αποτελέσματα που είχε ο Κιρλιάν στα πειραματά του δέν ήταν κάτι το έντελῶς καινούργιο ή άγνωστο.

Γύρω στό 1890, ό Νικόλα Τέσλα, ένας Σερβος επιστήμονας που εργάστηκε στις ΗΠΑ, είχε φωτογραφίσει με ρεύμα υψηλῆς τάσης καί είχε περίπου τα 'ίδια αποτελεσματα με τόν Κιρλιάν. Άπό τίς αρχες του 1930 ό Τζώρτζ ντε λα Ουαρ, ενας “Αγγλος ερευνητής, είχε ανακαλύψει τὴν ύπαρξη ασθενῶν «πεδίων ὴλεκτρομαγνητικῶν δυναμεων» που βρίσκονταν γύρω από τό ανθρώπινο σῶμα καί σε κάποια απόσταση απ' αυτό. Τα πεδία αυτα εκτείνονταν σαν ενα διχτυωτό πλεγμα καί ἡ μεγίστη τάση τους εφθανε μεχρι τα 70 millivolt. Ή ένταση αυτών τῶν πεδίων παρουσίαζε διακυμάνσεις ανάλογα με τη φυσική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.

Άναμφισβήτητα η μεναλύτερη πρόοδος στον τομέα της φωτογράφισης σε υψηλή ταση έγινε από τον ίδιο τον Κιρλιάν. Πολλά από όσα πρόσφερε έγιναν στην τύχη. Σε μια περίπτωση, ο Κιρλιάν έτοἰμαζε τα σύνεργά του για να κάνει μια έπίδειξη σε καποιον διακεκριμένο επισκέπτη του. Προς μεγάλη του απελπισία, την ημέρα ακριβῶς που ο επισκέπτης θα έφθανε, το μηχάνημά του δεν έβγαζε τα συνηθισμένα καθαρα αποτελέσματα. Ὁ Κιρλιάν το έλυσε, έψαξε νο βρεῖ τι έλαττὼματα πορουσἰαζε, το ξοναδοκἰμασε, αλλά τα ατοτελέσματα ἠτανε το ῖδιο απογοητευτικά. Ζητησε από τη γυναἰκα του τη Βαλεντἰνα να πειραματιστεί πάνω σ' έκεἰνη. Με έκπληξη τους είδαν ότι η εἰκονα ἠταν τέλεια. Λἰγες ῶρες αργότερα, ο Κιρλιάν ανακαλυψε αυτό που πἰστευε ότι ἠταν η αἰτἰα της αποτυχἰας του να έχει μια καθαρη εικόνα. Εῖχε προσβληθεῖ από μια σοβαρή μορφή γρἰπης, καἰ αυτό το θεώρησε σαν τήν αἰτἰα τής αδύνατης εικόνας. Ἡ φωτογροφἰα, ύποστήριξε ο Κιρλιάν, τον εῖχε κατα κάποιο τρόπο προειδοποιήσει για τή γρίπη.
φωτογράφηση φύλλου με τη μέθοδο Κιρλιάν

Αλλη μια πιθανή χρήση τής μεθοδού Κιρλιάν αποκαλύφθηκε όταν εμφανἰστηκε ο πρόεδρος ενός μεγάλου επιστημονικού ερεύνητικού ἰνστιτούτού. Έφερε μοζἰ τού δύο φαινομενικά πανομοιότυπα φύλλα για να τα φωτογραφήσουν οἱ Κιρλιάν, φύλλα που εῖχε κόψει από το ῖδιο εῖδος φύτού τήν ῖδια στιγμή. “Από το ένα φύλλο το ζεύγάρι εῖχε σαν αποτέλεσμα τή χαρακτηριστική ακτινοβολἰα στο σχήμα πού περιβάλλει το φύλλο. 'Απο το άλλο φύλλο ομως δεν εβγαινε καθαρό σχήμα ακτινοβολἰας. Οι Κιρλιάν προσάρμοσαν τή σύσκεύή τούς με κοθε δυνατό τροπο, τα ῖδια όμως ασταθή αποτελεσματα ύπήρχαν πάντα. Το άλλο πρωί ανέφεραν στον επισκέπτη τούς τήν αποτύχἰα τούς να έχουν τα ῖδια αποτελεσματα. Με εκπληξή τούς εῖδαν οτι εύχαριστήθηκε. Το φύλλο με τήν αδύνατη ακτινοβολία, τους ει̃πε, τό εῖχε κόψει από ένα φυτό που εῖχε προσβληθει̃ από μια σοβαρἡ ασθένεια. Τό άλλο φύλλο, με τό καθαρό σχεδιο, τό εῖχε κόψει από ένα τελείως υγειές φυτό. Τό πείραμα άμοιαζε να επιβεβαιώνει τὴν υπόθεση του Κιρλιάν: ἡ συσκευἠ του μπορούσε να προειδοποιὴοει για μια ασθενεια. Ἡ φωτογραφιση με ρεύμα υψηλής τάσης μπορούοε να ανιχνεύσει τις αρρώστειες προκαταβολικά, πριν εμφανιστούν όποιαδήποτε φυσικά συμπτώματα στὴν επιφάνεια.

Τα πειράματα που ακολούθησαν έδωσαν εξίσου εκπληκτικά αποτελέσματα. Ἄν εκοβαν ένα κομματι από τό φύλλο και τό φωτογραφιζαν, στὴ φωτογραφία εμφανιζόταν τό περἰγραμμα του κομμένου μέρους. Τό φαινόμενο αυτό, γνωστό σαν "τό φύλλο-φάντασμα" έδειχνε να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς τῶν πνευματιστών ότι εβλεπαν καθαρά τό
"μελος-φαντασμα" σε ανθρώπους που εῖχαν ακρωτηριαστει̃ σε ένα μέλος του̃ σώματός τους, αλλά εξακολουθούσαν να αἰσθάνονται πόνο στο μέρος που ειχε γίνει ο ακρωτηριασμός.
Δαχτυλικό αποτύπωμα φωτογραφημένο με τη μέθοδο Κιρλιάν

Ἄν καί τό ῖδιο τό ζεύγος Κιρλιάν δεν περιέγραψε τα αποτελέσματα τῶν πειραμάτων του σαν απόδειξη οτι υπάρχει "αστρικο σῶμα", πολλοἰ έσπευσαν να το κάνουν. Ποια άλλη έξὴγηση υπάρχει, εῖπαν, γι' αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφἰες που κατόρθωσε να πάρει ο Κιρλιάν; Κατο κάποιο τρόπο, όμως, ακόμα καἱ οἱ πνευματιστές απογοητεύτηκαν από τις φωτογραφἰες του Κιρλιάν. Αυτές οἱ τοσο πλούσιες σέ φως και χρώμα εἰκονες δέν εῖχαν τὴν τελειοτητα τη̃ς «αύρας» που έβλεπαν οἱ πνευματιστές.

Ὁταν έργαζοταν στο Νοσοκομεῖο του̃ Άγίου Θωμά στο Λονδῖνο στις αρχές του αἰὼνα, ο Δρ Ουώλτερ Κίλνερ παρατὴρησε ότι όταν έβλεπε τους οσθενεῖς του μέσα από ένα τζάμι βαμμένο μπλέ, διέκρινε γυρω τους ένα "αχνό σύννεφο" που πορουσἰαζε διαφορές ανάλογα μέ τὴ φυσική και διανοητικὴ κατάσταση του αρρωστου. Το χρωμα του γυαλιού ένεργούσε, όπως κατέληξε να πιστέψει αργότερα, σαν έρέθισμα στὴ δική του έμφυτη ὶκανότητα να βλέπει τήν «ακτινοβολἰα» χωρίς άλλη τεχνητή βοἡθεια. Άλλα ἡ ἰκανοτητα αυτων που μπορούν να βλέπουν τὴν «αϋρα» καθαρα οπως ο Κἱλνερ δέν προσφέρει πολλά στην επιστήμη. Ὁ λογος ειναι οτι η ιδιότητα αὐτὴ ειναι τόσο προσωπική, τοσο δὐσκολο να μετρηθεῖ, να ελεγχθεί, να αναλὐθει και να γίνει αντικείμενο επιστημονικῆς ερεὐνας σε ένα εργαστήριο.


Στη Δὐση η έρευνα γὐρω απο τα αίτια ποὐ προκαλοὐν την «αὐρα» στις φωτογραφιες τοὐ Κιρλιάν βρισκεται ακομα στα σπάργανα. Δεν ὐπαρχοὐν σὐγκεκριμενα συμπεράσματα. Στη Ρωσία οι ερεὐνες σὐνεχιστηκαν για μεγαλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να ὐπαρχουν πολλές ενδιαφέρουσες θεωρίες ως προν την αιτία της ακτινοβολίας στις φωτογραφιες τοὐ Κιρλιάν. Ὁ Δρ Βικτωρ Ινγιοὐσιν εργάστηκε στο πανεπιστήμιο της “Αλμα Άττα αρκετά χρόνια και ερεὐνησε το θέμα των φωτογραφιών αὐτῶν. Σαν αποτελεσμα των ερευνων αὐτῶν, ο Ίνγιοὐσιν κατέληξε στο σὐμπερασμα οτι η «αὐρα» ποὐ εμφανιζεται στις φωτογραφιες τοὐ Κιρλιάν οφείλεται σ' αυτό ποὐ ονομάζει «βιολογικο πλάσμα» και δεν είναι αποτέλεσμα καποιας ὐπαρξης ηλεκτρισμοὐ στον οργανισμό. Ὁ Δρ Ἱνγιοὐσιν περιγράφει το «βιολογικό πλάσμα» με ορολογία ποὐ μοιάζει πολὐ με τα λογια ποὐ χρησιμοποιοὐν οι πνεμματιστες οταν περιγραφοὐν το «αστρικό σωμα». "Ολα τα ζωντανα πραγματα», γραφει ο Δρ Ἱνγιοὐσιν -"φυτά, ζώα και άνθρωποι" - δεν έχουν μόνο φυσικό σώμα ποὐ αποτελεῖται από άτομα και μόρια, αλλά και απο ένα αντιστοιχο σῶμα ενεργειας».


Ύπαρχοὐν ῆδη αρκετες ενδειξεις, λενε οι ενθοὐσιωδεις, ποὐ στηριζοὐν τη θεωρια τοὐ Ινγιοὐσιν. Και ὐπαρχει επισης ένδειξη οτι το είδος και το μέγεθος αὐτῆς της ενέργειας, ποὐ περιβάλλει κάθε ζωντανό οργανισμό, ταιριαζει με τὴν εἰκονα που παρουσιάζει ὴ φωτογροφἰα του Κιρλιάν. Αυτό δεν εῖναι σωστό, απαντούν οἱ επικριτές. Οι φωτογραφἰες του Κιρλιάν δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν επιστημονικο ενδιαφέρον γιατἰ το πείραμα τους δεν μπορει̃ νο ὲπαναλειφθεῖ κάτω από αυστηρές εργαστηριακες συνθῆκες· μια απαραἰτητη προϋπόθεση για κάθε επιστημονικό φαινομενο. Ἑπἱσης, προβάλλουν σαν επιχείρημα ότι όλα τα πειράματα που εχουν γίνει, κάθε φορά έχουν διαφορετικά αποτελεσματα, οχι επειδὴ υπάρχουν κρυμμένα φυσικά ἢ ψυχολογικά αῖτια, όπως υποστἡριξε ο Κιρλιάν, αλλά για άλλους απλούς λόγους όπως ὴ έκκριση ἰδρώτα ἢ το πρωτόγονο εῖδος τῶν εξαρτημάτων που χρησιμοποιούσε ο Κιρλιάν στις φωτογραφὴσεις του.


Ὁ διάλογος συνεχἰζεται. Κάνεις δεν εἰναι απόλυτα βέβαιος για τὴν πραγματικὴ φύση τὼν φωτογραφιῶν του Κιρλιάν. Μερικοι, αν και απορρἰπτουν τὴν άποψη του̃ Κιρλιάν για πνευματικἠ υπόσταση, παραδέχονται ότι, οτιδὴποτε μπορούν να σημαίνουν οἱ ακτινοβολιες, μπορούν νο χρησιμοποιηθούν στὴ διαγνωση τη̃ς φυσικη̃ς κοί ψυχολογικη̃ς κατάστασης του οτόμου. “Αλλοι παλι, κοι σε αὐτούς περιλαμβανονται πολλοί επαγγελματἰες επιστήμονες, υποστηρἱζουν πολύ περισσοτερα. Όλοι πάντως συμφωνούν ότι το ζευγος Κιρλιάν έκανε ένα άνοιγμα προς ένα, μέχρι σὴμερα, αόρατο κόσμο, που κάποτε ῆταν γνωστός μόνο από τους λἰγους προνομιούχους, αλλά που τὼρα ο καθένας μπορεῖ να δει.


πηγές: "ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ", Τόμος 1, Ακαδημαϊκή Γκερμπεσιώτης, 1995
http://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Davidovich_Kirlian
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography
http://www.ofioyxos.com/2011/03/blog-post_28.html#more
Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα. Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση

Σου άρεσε; Παρακαλώ μοιρασε το χρησιμοποιώντας το παρακάτω λινκ...και μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουτακί στα σχόλια ωστε να ενημερώνεσαι με υπενθυμίσεις για τα νέα σχόλια ..


Μην' ξεχάσεις να διαβάσεις ακόμα...


Δεν υπάρχουν σχόλια :


ΠΕΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ: